فیل های کامرون قربانیان درگیری ها در سودان شدند

گزارش های جدید از آفریقا حاکی از آنند که شکارچیان غیر مجاز در هفته های اخیر حدود ۲۰۰ فیل را در کامرون کشته اند تا از محل فروش عاج آنها به مبارزات مسلحانه خود در سودان و آفریقای مرکزی بپردازند.

موسسه بین المللی حمایت از حیوانات که این گزارش را منتشر کرده گفته که شبه نظامیان مسلح با عبور از مرزها به مناطق دور افتاده پارک ملی بوبا انجیدا در شمال کامرون وارد شده و فیل ها را کشته اند.

نسل فیل های آفریقایی به شدت در معرض خطر است و تنها در سال گذشته سازمان های حمایت از محیط زیست اعلام کرده اند که سه هزار فیل به خاطر ارزش عاجشان در قاره آفریقا کشته شده اند.