کمیته حقیقت یاب عراق: طارق هاشمی پشت انفجارها بوده است

کمیته حقیقت یاب عراق می گوید طارق هاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق در برخی سوء قصدها علیه مقام های این کشور و انفجارهایی که به کشته شدن زائران شیعه انجامید، دست داشته است.

نوری المالکی، نخست وزیر شیعه عراق پیش تر آقای هاشمی را به دست داشتن در این خرابکاری ها متهم کرده بود.

اما آقای هاشمی که سنی مذهب است و هم اکنون به اقلیم کردستان پناه برده، این اتهامات را رد کرده و می گوید که سخنان آقای نوری مالکی تلاشی است برای بیرون راندن او از دایره قدرت.

اکنون این کمیته حقیقت یاب آقای هاشمی را در ۱۵۰ مورد خرابکاری، سوء قصد و انفجارها علیه زائران شیعه متهم کرده است.