شرکت دهها هزار نفر هندی در تمرین آمادگی برای زلزله

دهها هزار نفر داوطلب در دهلی نو در یک تمرین آمادگی برای زلزله شرکت کردند.

مقامهای هند می گویند هدف آنها از برگزاری این تمرین، آماده سازی سرویسهای خدماتی عمومی مثل اورژانس و بیمارستانها، و همچنین شهروندان عادی برای شرایط وقوع زلزله بود.

دهلی نو، پایتخت هند، شهری زلزله خیز محسوب می شود.

در این تمرین، مقامهای این کشور سناریوهای متنوعی را اجرا کردند و داوطلبان در تخلیه مترو و ساختمانهای اداری کمک کردند.

به گفته دولت هند، ۹۰ در صد از ساختمانهای پایتخت این کشور در مقابل زلزله آسیب پذیر هستند.