رییس جمهور آلمان از مقام خود استعفا داد

کریستیان وولف، رییس جمهور آلمان، از مقام خود استعفا داده است.

استعفای او زمانی اعلام شد که دادستانان آلمان خواستار رفع مصونیت آقای وولف از پیگرد قضایی شده بودند.

آقای وولف به دلیل دریافت "نامتعارف" یک وام مسکن ۵۰۰ هزار یورویی با بهره کم از همسر یک تاجر ثروتمند، در دوره ای که یک مقام سیاسی ایالت ساکسونی سفلی بوده است، مورد توجه مقامات دادستانی قرار گرفته است.

او در آن زمان به مجلس ایالتی گفته بود که رابطه مالی با آن تاجر ندارد ولی اخذ وام از همسر او را پنهان نگهداشته بود.

با این که مقام ریاست جمهوری در آلمان مقامی عمدتا تشریفاتی است و قدرت سیاسی در اختیار صدر اعظم است، آقای وولف از متحدان نزدیک آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بوده و خانم مرکل از تصمیم به استعفای او ابراز تاسف کرده است.