مجوز شکار برخی پرندگان در ایران لغو شد

محمدجواد محمدی زاده، معاون رئیس جمهوری ایران گفته است مجوز شکار برخی پرندگان به علت بروز بیماری در بین آنها لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا) آقای محمدی زاده گفت که این اقدام با هدف جلوگیری از آسیب رسیدن به سرمایه دامی ایران انجام شده است.

به گفته آقای محمدی زاده در بعضی نقاط ایران گزارش‌هایی درمورد وجود بیماری در برخی پرندگان مهاجر ارائه شده، به همین دلیل مجوزهای شکار صادر شده، لغو شده است.

معاون رئیس جمهوری ایران همچنین افزود:" نمونه هایی از بیماری در پرندگانی که از سیبری به تالاب های میانکاله، فریدونکنار، انزلی و جاهای دیگر مهاجرت کرده اند، مشاهده شده که سازمان محیط زیست برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه دامی کشور، مجوز شکار در برخی مناطق را به طور موقت لغو کرد."

آقای محمدی زاده همچنین گفت: برخی از پرندگان به سنی می رسند که اگر شکار نشوند، به طور طبیعی می میرند، بنابراین مجوز شکار برای این گونه پرندگان صادر می شود.