فرماندار نیوجرسی قانون ازدواج همجنس خواهان را وتو کرد

کریس کریستی فرماندار ایالت نیوجرسی آمریکا قانون تازه تصویب شده ازدواج همجنس گرایان در این ایالت را لغو کرد.

این قانون که پس از مدت ها مناقشه به تازگی در مجلس ایالتی نیوجرسی به تصویب رسیده بود، تنها پس از یک روز توسط فرماندار کریستی ابطال شد.

آقای کریستی که از چهره های شاخص جمهوری خواهان آمریکاست و هم اکنون از میت رامنی، شانس اول انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان حمایت می کند، پس از ابطال این قانون خواستار برگزاری همه پرسی برای مشخص شدن وضعیت نهایی این طرح شده است.

همزمان، شورای قانونگذاری ایالت مریلند قانونی مشابه را به تصویب رساند که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس سنا به همجنس گرایان در این ایالت که در مجاورت واشنگتن قرار گرفته، اجازه می دهد که به طور قانونی ازدواج خود را ثبت کنند.

سیاست مداران حزب دموکرات آمریکا که از حامیان قانونی شدن ازدواج دگرباشان جنسی هستند، می گویند که این قانون از حقوق شهروندی افراد است و نباید به همه پرسی گذاشته شود.

تاکنون هفت ایالت نیویورک، ماساچوست، ورمونت، نیوهمپشایر، آیوا و واشنگتن در کنار پایتخت آمریکا (واشنگتن دی سی) به قانون ازدواج همجنس خواهان رای مثبت داده اند.