بازجویی دوباره پلیس از استراوس کان

دومینیک استراوس کان، رییس سابق صندوق بین المللی پول برای پاسخ به سئوالاتی درباره یک شبکه روسپی در شمال فرانسه توسط پلیس فراخوانده شده است.

پلیس می تواند برای این بازپرسی آقای استراس کان را تا 48 ساعت بدون تفهیم اتهام نگه دارد.

آقای استراوس کان بهار گذشته در پی متهم شدن به تجاوز به خدمه یک هتل در نیویورک از سمت خود استعفا داد.

اگرچه پرونده تجاوز به این مستخدم کمی بعد مختومه اعلام شد اما رسوایی ناشی از آن باعث شد آقای استراوس کان نتواند وارد رقابت های ریاست جمهوری فرانسه شود.

پرسش های پلیس مربوط به شبکه ای از روسپیان در شهر لیل فرانسه است.

در فرانسه هم خوابگی با روسپیان در صورتی که بالای هجده سال سن داشته باشند غیرقانونی نیست اما دراختیار دیگران قرار دادن آنها جرم است.

.

مطالب مرتبط