'بیش از ۴۸ میلیون ایرانی واجد شرایط رای دادن هستند'

یک مقام بلندپایه دولت ایران می گوید که بیش از ۴۸ میلیون ایرانی واجد شرایط رای دادن در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

به گفته مصطفی محمدنجار، وزیر کشور ایران، ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۹۹ نفر از جمعیت ایران می توانند در انتخابات پیش روی مجلس شرکت کنند.

مطابق سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، جمعیت این کشور در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز دوازدهم اسفندامسال (دوم مارس) برگزار شود.

به گفته وزیر کشور ایران، تبلیغات نامزدهای انتخابات از روز چهارم اسفند آغاز خواهد شد.