'طرح پوشش ایرانی-اسلامی از فروردین ماه در تهران اجرا می‌شود'

مرتضی تمدن، استاندار تهران گفته است: "پوشش طراحی شده برای خانم های شاغل در دستگاههای دولتی از جمله استانداری تهران از فروردین ماه اجرا می شود."

خیرگزاری مهر به نقل از آقای تمدن گفته است که اجرای طرح ساماندهی پوشش اداری کارکنان دولت به صورت طرح ملی از استان تهران آغار شده و در ادامه به تمام دستگاههای اجرایی دولت در سراسر کشور منتقل خواهد شد.

استاندار تهران با اعلام این که طراحی لباس فرم مناسب برای آقایان شاغل هم در دستور کار قرار دارد، افزود این موضوع به درخواست کارکنان دولت بود تا پوشش مناسب با محیط کار و شرایط اداری که جنبه فرهنگی داشته باشد و داری ویژگی های ایرانی-اسلامی باشد برای آنها تامین شود.

آقای تمدن با اشاره به این که استفاده از این پوشش اجباری نیست گفته است که از جمله ویژگی های این پوشش ها قابلیت انطباق آنها با زمان و تنوعشان از نظر توجه به سلایق و شرایط هر شغل است.