بیش از ۱۰ نفر در حملات انتحاری در بغداد کشته شدند

بیش از ۱۰ نفر در حملات جداگانه ای در بغداد، پایتخت عراق کشته شده اند.

براساس گزارش ها، پلیس اعلام کرده که در جریان یورش یک گروه مسلح، که ظن آن می رود متعلق به القاعده باشند، به یک خانه ۴ نفر کشته شدند.

گفته شده این افراد از خبرچینان پلیس بودند.

در جریان یک حمله انتحاری دیگر هم به یک پست بازرسی دست کم هشت پلیس و پیکارجوی قبیله ای کشته و شمار زیادی مجروح شدند.