حمایت آمریکا از اصلاحات مالی یونان

تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا حمایت خود را از سیاست های ریاضتی تازه در یونان اعلام کرده است.

به گفته آقای گایتنر، اصلاحات مالی تصویب شده به وسیله دولت یونان قوی است و اجرای آن مشکل خواهد بود.

آقای گایتنر حمایت خود را از یونان یک روز پیش از برگزاری اجلاس وزرای دارایی حوزه یورو اعلام کرد.

این اجلاس قرار است درباره اعطای بسته دوم کمک های مالی به یونان تصمیم گیری کند.

پیشبینی می شود دولت یونان روز دوشنبه اصلاحات دیگری مانند کاهش حقوق کارکنان و مزایایی بازنشستگی را اعلام کند.