خطر مرگ برای زندانی فلسطینی پس از ده هفته اعتصاب غذا

اعتصاب غذای یک زندانی فلسطینی که بدون ایراد اتهام در اسرائیل زندانی است، وارد دهمین هفته خود شد.

نیروهای امنیتی اسرائیل خضر عدنان را نیمه دسامبر در خانه اش در کرانه غربی رود اردن بازداشت کردند و او از آن زمان لب به غذا نزده است.

پزشکان می گویند این زندانی ۶۴ روز غذا نخورده و در معرض خطر است.

اسرائیل آقای عدنان را یک تهدید امنیتی می داند و دادگاه عالی این کشور قرار است روز پنجشنبه پرونده او را بررسی کند.

نمایندگان گروه پزشکان طرفدار حقوق بشر که از آقای عدنان در بیمارستان عیادت کرده اند، می گویند او یک سوم وزن خود را از دست داده و به تخت زنجیر شده است.

به گزارش این گروه با این که به آقای عدنان سرم وصل شده ولی او به خاطر آتروفی عضلانی شدید در معرض مرگ است.