صلیب سرخ برای برقراری آتش بس در سوریه تلاش می‌کند

کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌گوید که برای برقراری آتش بس در سوریه با "همه طرفها" در آن کشور وارد مذاکره شده است.

مسئولان این کمیته می گویند که می خواهند طرفهای درگیر را متقاعد کنند که با برقراری آتش بس در آسیب دیده ترین نقاط، امکان ارسال کمکهای انساندوستانه به این مناطق را فراهم کنند.

بیژن فرنودی، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که این کمیته در حال "پیگیری و مذاکره بر سر گزینه هایی مختلف" برای فراهم کردن امکان ارائه کمکهای انساندوستانه است.

از ۱۱ ماه پیش که اعتراضات ضد دولتی در سوریه آغاز شد، تا کنون هزاران نفر کشته شده اند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ در تمام این مدت به تامین غذا و داروی مورد نیاز غیرنظامیان سوری کمک می کرده است.