'هشدار آمریکا در مورد فعال تر شدن ایران در یمن'

سفیر آمریکا در یمن می گوید ایران در آن کشور فعالتر شده و هشدار داده است که این موضوع می تواند ثبات یمن را در معرض خطری جدی تر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، جرالد فایرستاین این اظهارات را روز دوشنبه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یمن مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، آقای فایرستاین طی مصاحبه ای گفته است که "ما شاهد تلاش ایران برای افزایش حضور خود در اینجا (یمن) هستیم، آنهم به روشهایی که معتقدیم به ثبات و امنیت یمن کمکی نمی کند."

سفیر آمریکا در یمن افزود که "ما قطعا شاهد افزایش فعالیتهای مالی ایران و تلاشهایش برای افزایش نفوذ در میان شیعیان زیدی و همچنین در میان عوامل سنی هستیم."

خبرگزاری رویترز همچنین از آقای فایرستاین نقل کرده که آمریکا شواهدی در اختیار دارد که به اعتقاد مقامات آن کشور، فعالیتهای ایران ابعاد نظامی هم پیدا کرده است.

سفیر آمریکا گفت: "این پدیده نسبتا جدیدی است، ایران از این دوران بی ثباتی سیاسی و ضعیف شدن کنترل دولت (یمن) روی بخشهای بزرگی از این کشور بهره برداری می کند."