تجمع اعتراض آمیز کارگران یک کارخانه در ایران

گروهی از کارگران کارخانه‌ای در استان لرستان در ایران، که به تازگی تعطیل شده، در اعتراض به بیکار شدن و عدم دریافت حقوق معوقه خود در مقابل این کارخانه تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، بیش از ۱۵۰ کارگر کارخانه تولید نخ پارسیلون که به دلیل انباشت بدهی‌ها تعطیل شده است، روز دوشنبه اول اسفند، ۲۰ فوریه در اعتراض به عدم دریافت "مطالبات قانونی" خود تجمع کردند.

محمد موسیوند، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان لرستان گفت: "کارگران بیش از ۱۲ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و عیدی و سایر مزایای قانونی آنها هم پرداخت نشده است."

به گفته آقای موسیوند، مشکل این کارخانه کمبود مواد اولیه و نقدینگی بوده است.

او از عملکرد "اداره کل نساجی‌های کشور" انتقاد کرد و گفت که این سازمان، پرداخت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات را که برای احیاء این کارخانه اختصاص یافته، به این دلیل که "تولید نخ منسوخ شده است"، متوقف کرده است.

در سال های اخیر تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی و در پی آن بیکار شدن کارگران و همچنین عدم پرداخت حقوق کارگران بخشی از مشکلات جامعه کارگری ایران بوده است.