صالحی: روابط ایران و اروپا نمی‌تواند دچار وقفه طولانی شود

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه با ذکر اینكه "روابط ایران و اروپا نمی تواند برای مدتی طولانی دچار وقفه شود" گفت: "مطمئن هستم این روابط بار دیگر به جایگاه اولیه خود بازخواهد گشت."

آقای صالحی تاکید کرد: "نه کشورهای اروپایی می توانند از ایران بی نیاز باشند و نه ایران با توجه به روابط دیرینه خود می تواند خود را بی نیاز از اروپا بداند زیرا که ما مکمل یکدیگر هستیم."

روابط ایران و کشورهای اروپایی، از مدت ها پیش بر سر برنامه هسته ای ایران رو به تیرگی گذاشته و اتحادیه اروپا تحریم های متعددی را علیه نهادها و مسئولان ایرانی وضع کرده است.

کشورهای عضو این اتحادیه در ژانویه گذشته تحریم های جدیدی را علیه تهران تصویب کرده اند که شامل ممنوعیت خرید نفت ایران از اول ژانویه ۲۰۱۲ می شود.