تظاهرات صدها هزار اسپانیایی بر ضد سیاست های دولت

صدها هزار نفر در سراسر اسپانیا بر ضد سیاست های ریاضتی دولت این کشور تظاهرات کرده اند.

به گزارش اتحادیه های کارگری یک میلیون نفر در تظاهرات شرکت کردند ولی پلیس رقم کمتری را اعلام کرده است.

بزرگ ترین تظاهرات در شهر مادرید برگزار شد.

دولت محافظه کار اسپانیا می گوید بدون سیاست های ریاضتی نمی تواند رقم ۲۳ درصدی بی کاری را کاهش دهد ولی اتحادیه کارگری می گویند این اصلاحات به معنی نقض حقوق کارگران است.