ترور رئیس جمهوری منطقه جدایی‌طلب آبخاز ناکام ماند

گزارش ها حاکی از آن است که ترور رئیس جمهوری منطقه جدایی طلب آبخاز در گرجستان ناکام مانده است.

در حمله مهاجمان ناشناس، حداقل یکی از محافظان آلکساندر آنکواب کشته شده و یک نفر دیگر زخمی شده است.

این افراد به سوی خودروی آقای آنکواب تیراندازی کرده و آر پی جی شلیک کردند.

در این حملات آسیبی به آقای آنکواب نرسیده است.

تا کنون چند بار او هدف سوء قصد قرار گرفته است.

قرار است ماه آینده در این منطقه، انتخابات پارلمانی برگزار شود.