درخواست رئیس جمهوری کره جنوبی از چین

رئیس جمهوری کره جنوبی از چین خواسته تا در برخورد با افرادی که از کره شمالی فرار کرده اند، مطابق با مقررات و قوانین بین المللی رفتار کند.

لی میونگ باک، رئیس جمهوری کره جنوبی گفته است که این افراد، مجرم نیستند و نباید به زور به کره شمالی بازگردانده شوند.

گزارش ها از چین حاکی از آن است که این کشور می خواهد نزدیک به سی شهروند کره شمالی را که از این کشور گریخته بودند، به دولت این کشور تحویل دهد که در این صورت این افراد و خانواده های آنها با خطر اعدام مواجه خواهند شد.

دولت چین، چنین افرادی را مهاجران غیرقانونی می داند و آنها را پناهنده محسوب نمی کند.

در کره جنوبی، تلاش های گسترده ای در جریان است تا چین را به تجدیدنظر در این سیاستش ترغیب کند.