'آخرین' جلسه محاکمه حسنی مبارک امروز برگزار می‌شود

آخرین جلسه محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر امروز در قاهره برگزار می شود.

آقای مبارک اتهامات وارده مانند صدور دستور کشتار معترضان را رد می کند.

ناآرامی ها در این کشور منجر به کناره گیری حسنی مبارک پس از نزدیک به سی سال شد.

در صورت تائید این اتهامات، او ممکن است با مجازات مرگ رو به رو شود.

حسنی مبارک، رییس جمهوری سابق مصر ۱۱ فوریه سال گذشته بعد از ۱۸ روز اعتراضات خیابانی از قدرت کناره گیری کرد.