اعلام آمادگی ایران برای کمک به شناسایی عوامل انفجار تایلند

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آمادگی این کشور برای کمک به شناسایی عوامل انفجارهای اخیر در بانکوک، پایتخت تایلند ابراز آمادگی کرده است.

آقای مهمانپرست گفت که کشورش حاضر است این اقدام را به عنوان "نشانه حسن نیت" انجام دهد.

این در حالی است که مقامات تایلندی هویت مظنونان ایرانی این انفجارها را به همراه تصاویر گذرنامه های آنها منتشر کرده اند و تعدادی از آنها را در بازداشت دارند.

اسرائیل ایران را متهم کرده است که این گروه را برای حمله به اهداف اسرائیلی به تایلند فرستاده است.

آقای مهمانپرست در این مورد گفت: "این ادعاها، سناریوهای از پیش تعیین شده و منسجم از سوی مقام های آمریکایی و صهیونیستی بوده و عاری از حقیقت است".