حکم دادگاه مبارک حدود چهار ماه دیگر صادر می شود

حسنی مبارک، رییس جمهوری سابق مصر، آخرین فرصت دفاع از خود در محاکمه اش را رد کرده است.

آقای مبارک همراه با حبیب العدلی، وزیر سابق کشور و شش تن از مسئولان سابق امنیتی مصر متهمند که در مرگ صدها تن از معترضان مصری در جریان ناآرامی های سال گذشته این کشور دخیل بوده اند.

در آخرین جلسه دادگاه، آقای العدلی به مدت بیش از یک ساعت صحبت کرد و کشته شدن این افراد را به توطئه خارجی علیه مصر نسبت داد.

وی گفت این توطئه همچنان ادامه دارد.

محاکمه حسنی مبارک و دیگر متهمان این پرونده شش ماه طول کشید.

قاضی دادگاه روز دوم ژوئن سال جاری میلادی حکم خود را صادر خواهد کرد.