سومین حکم قصاص چشم در ایران

در پی نابینا شدن کودکی بر اثر ریختن آهک در چشمانش، دادگاه کیفری استان کردستان سومین حکم قصاص چشم در ایران در سال های اخیر را صادر کرده است.

به گزارش ایسنا، فاطمه کودکی است که شوهر عمه‌اش در سال ۱۳۸۸ با ریختن آهک به چشمان او باعث نابینایی اش شد.

امیر ضیاءالدینی، وکیل این کودک گفته است: " این حکم ظرف ۲۰ روز در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر خواهی است."

پیش از این شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان اصفهان در اول اسفند ماه سالجاری دومین حکم قصاص چشم را صادر کرده بود.

در این پرونده پدر شوهر معصومه عطایی به دلیل اینکه عروسش پس از طلاق از پسرش حاضر به بازگشت به زندگی با اون نبود، با اسید به او حمله کرد و موجب نابینایی و سوختگی خانم عطایی شد.

پرونده آمنه بهرامی، نخستین موردی بود که دادگاهی در ایران رای به قصاص چشم داد. مجید موحد متهم پرونده آمنه به دلیل اسیدپاشی محکوم به قصاص دوچشم شد، اما اجرای قصاص با گذشت خانم بهرامی منتفی شد.