پیدا شدن دو جسد دیگر در کشتی ایتالیایی کونکوردیا

مقاماتی که برای بیرون کشیدن کشتی واژگون شده کوستا کونکوردیا در ایتالیا تلاش می کنند می گویند که جسد دو تن دیگر را یافته اند.

ظاهرا این اجساد در قسمتی از کشتی که زیر آب بود پیدا شده است .

کشتی ایتالیایی کونکوردیا ماه گذشته پس از برخورد با یک صخره واژگون شد .

با این دو جسد شمار اجسادی که تاکنون از این کشتی پیدا شده است به بیست و یک نفر می رسد اما هنوز یازده تن دیگر از سرنشینان این کشتی جزء ناپدید شدگان هستند.