تصرف پایگاه های گروه اسلام گرای الشباب درشهر بایدوا در سومالی

نیروهای اتیوپی با برخورداری از پشتیبانی نیروهای دولتی سومالی کنترل شهر بایدوا را که پایگاه گروه اسلام گرا و تندروی الشباب است، به دست گرفته اند.

این نیروها بدون درگیری موفق به تصرف پایگاه های الشباب در این شهر شدند.

الشباب تهدید کرده است که در واکنش به این اقدام دست به جنگ چریکی خواهد زد.

جاده اصلی که موگادیشو، پایتخت، را به جنوب غرب سومالی و فراتر از آن به کشورهای کنیا و اتیوپی وصل می کند، از شهر بایدوا می گذرد.

گروه الشباب بخش بزرگی از جنوب سومالی را در کنترل خود دارد.

سومالی فاقد یک دولت ملی است و درگیری‌ها در این کشور از ۲۰ سال قبل تا کنون ادامه داشته است.