حامد کرزی خواستار جلسه فوری درباره 'بی حرمتی به قرآن' شد

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان خواستار برپایی جلسه ای فوری در مجلس این کشور درباره "بی حرمتی به قرآن" شد.

آقای کرزی روز چهارشنبه و همزمان با وارد شدن اعتراضات مردمی به سومین روز پیاپی خود، از مجلش این کشور خواست که با برگزاری جلسه ای فوق العاده به ابعاد این واقعه رسیدگی شود.

طی سه روز گذشته هشت نفر در جریان اعتراضات به آنچه بی حرمتی نسبت به قرآن (کتاب آسمانی و مقدس مسلمانان) خوانده شده، جان خود را از دست داده اند.

این در حالی است که مقامات نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو با اعلام رسمی عذرخواهی در این باره گفته اند که "عمدی" در این ماجرا نبوده است.

برای سومین روز متوالی، دهها نفر در شرق کابل با سوزاندن تایرهای کهنه و سر دادن شعارهای ضد آمریکایی تظاهرات کرده اند، در حالی که تظاهرات مشابهی نیز در منطقه شینوار در ولایت پروان، در لوگر، کنر و همچنین جلال آباد در شرق افغانستان گزارش شده است.