'تقلب انتخاباتی' رئیس جمهور سابق فیلیپین را به دادگاه کشاند

گلوریا آرویو، رئیس جمهوری سابق فیلیپین برای پاسخ دادن به اتهام "دستکاری در نتایج انتخابات" در مانیل پایتخت این کشور حاضر شد.

خانم آرویو که به مدت ۹ سال پست ریاست جمهوری فیلیپین را بر عهده داشت، متهم است که در جریان انتخابات محلی سال ۲۰۰۷ نتایج شمارش آرا را به نفع چند نامزد محلی که از گروه خود او بوده اند، دستکاری کرده است.

اگر اتهامات خانم آرویو اثبات شود او به حبس ابد محکوم خواهد شد. اتهاماتی که نخستین بار ماه نوامبر سال گذشته از سوی دادستانها مطرح شد اما خانم آرویو که در همان روزها بازداشت شد، این اتهام ها را به شدت محکوم کرده و کل ماجرا را دسیسه ای از سوی رقبای سیاسی اش خوانده است.