اسرائیل: در مورد ایران تسلیم فشارهای خارجی نمی شویم

آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، گفته است که کشورش در خصوص ایران تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد.

این در حالی است که گنتاتی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، امروز (چهارشنبه، سوم اسفند) هشدار داد که حمله احتمالی اسرائیل به مراکز اتمی ایران، می تواند برای منطقه فاجعه آمیز باشد.

اما آویگدور لیبرمن گفته است که تصمیم درباره آینده اسرائیل و تامین امنیت مردم آن، مسئولیت دولت اسرائیل است.

ایران می گوید به هرگونه حمله به مراکز هسته ای خود با قاطعیت پاسخ خواهد داد.