صدر اعظم آلمان از ترک تبارها درخواست بخشش کرد

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از خانواده های قربانیان نئو نازی های کشورش که اکثرا ترک تبار هستند درخواست بخشش کرد.

در مراسم یادبودی که در برلین برگزار شد، خانم مرکل این قتل ها را ننگ آور و به منزله "حمله به آلمان" توصیف کرد.

این گروه از نئو نازی ها که خود را "ناسیونالیست سوسیالیست زیرزمینی" می خواند بیش از ده سال فعالیت داشته اند.

صدراعظم آلمان قول داد که این افراد را مجازات کند و گفت که در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.