دعوت به 'ماندن در خانه' در روز انتخابات مجلس ایران

شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس ایران از مردم این کشور خواست که در روز ۱۲ اسفندماه به نشانه همبستگی با رهبران مخالف دولت ایران (میرحسین موسوی و مهدی کروبی) که در حبس خانگی هستند، در خانه بمانند.

به گزارش سایت کلمه در این بیانیه آمده است: "مردم پنج شنبه ۱۱ اسفند بیرون از خانه در اماکن عمومی حاضر شوند، اما در روز ۱۲ اسفند با در خانه ماندن اعتراضشان را نشان دهند."

در بخشی از این بیانیه آمده است که "این روزها مردم از خود می‌پرسند که مگر مجلس کنونی چه تغییری در زندگی آنها به وجود آورده که حالا با شور و شوق در انتخابات مجلس آینده شرکت کنند؟"

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه مبارزه مدنی به شکل‌های مختلف انجام می‌شود، آمده است: "گاه به خیابان می‌آئیم و بدون توسل به خشونت، حضور اعتراض آمیزمان را نشان می‌دهیم، گاه در خانه می‌مانیم و نارضایتی‌مان را با نیامدن به پای صندوق‌های رای به رخ می‌کشیم."