' بیش از ۷۰ هکتار از جنگل‌های لرستان دچار آتش سوزی شده است'

محمدحسین بازگیر، مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان عمده‌ترین مشکل محیط زیست این استان را آتش‌سوزی جنگل‌ها و تخریب آن عنوان کرد و گفت:"از ابتدای سال جاری بیش از ۷۰ هکتار از مراتع و جنگل‌های حفاظت شده این استان دچار آتش سوزی شده است."

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان در عین حال گفت که میزان آتش سوزی مراتع و جنگل‌های لرستان نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

در همین حال علیرضا احمدوند، مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان نیز با اعلام اینکه بیشتر آتش‌ سوزی‌های سطح استان لرستان توسط عامل انسانی انجام می‌شود ،گفت :"از دلایل آتش‌سوزی عمدی می‌توان به دو عامل اصلی اختلافات قومی و طایفه‌ای و ایجاد آتش سوزی در جنگل برای تصرف اراضی ملی برای زراعت اشاره کرد."

به گفته مقامات محیط زیست این استان آتش سوزی‌ها می تواند بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد به عرصه استان لرستان آسیب وارد کند.