تبلیغات انتخاباتی مجلس نهم آغاز شد

از صبح امروز، پنجشنبه، چهارم اسفند، نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی می توانند تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کنند.

فرصت تبلیغات انتخاباتی تا یک هفته خواهد بود. شورای نگهبان ۳۴۴۴ داوطلب برای نامزدی در انتخابات مجلس را تائید صلاحیت کرده است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوازدهم اسفند امسال (دوم مارس) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۹۹ ایرانی واجد شرایط سنی رای دادن در این دوره از انتخابات هستند و سه میلیون و ۹۶۰ هزار نفر نیز در انتخابات مجلس برای اولین بار واجد شرایط رای داد هستند.