ناشران اینترنتی در بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب ایران

وزارت فرهنگ و ارشاد ایران اعلام کرد که از امسال ناشران الکترونیک هم در نمایشگاه کتاب حضور خواهند داشت.

بهمن دری، معاون فرهنگی وزارت ارشاد ایران، امروز، پنجم اسفند ماه، گفت ناشران الکترونیکی که "صرفا فعالیت آنها کتاب است"، می توانند برای عرضه آثار خود در نمایشگاه کتاب شرکت کنند.

معاون وزرات ارشاد و رییس نمایشگاه بیست و پنجم کتاب ایران با تاکید بر اینکه لازم است فضا برای نشر الکترونیک در ایران مهیا شود، گفت:"جنگ پیش رو٬ دیگر سخت افزاری نیست و در دنیای سایبری اتفاق می افتد".

آقای دری درباره آنچه "جنگ پیش رو" خوانده، توضیح بیشتری نداد اما گفت برای "رفع نواقص قانونی و بررسی مشکلات" نشر الکترونیک در ایران اقداماتی انجام خواهد شد.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اردیبهشت سال ۹۱ برگزار می شود.