بازداشت دو خبرنگار پرس تی وی در لیبی

دو خبرنگار بریتانیایی پرس تی وی، تلویزیون انگلیسی زبان دولت ایران در لیبی بازداشت شده اند.

تلویزیون پرس تی وی می گوید که این دو خبرنگار توسط اعضای گروه های شبه نظامی مصراته بازداشت شدند و سپس به زندانی در طرابلس پایتخت لیبی انتقال داده شده اند.

این تلویزیون می گوید که تماس با این دو خبرنگار از روز سه شنبه بیست و یکم فوریه قطع شده است.

از دلیل یا دلایل بازداشت احتمالی این دو خبرنگار بریتانیایی در لیبی هنوز اطلاعی در دست نیست.