نخست وزیر هائیتی استعفا داد

گری کنیل، نخست وزیر هاییتی، پس از چهار ماه از قدرت کنار رفته است.

او در ماه اکتبر گذشته سومین کاندیدای پیشنهادی رییس جمهور هاییتی برای نخست وزیری در پایان دادن مناقشه سیاسی آن کشور بود.

تصور می رود که استعفای او تلاشها برای بازسازی هائیتی پس از زلزله بزرگ سال 2010 را با مشکلات بیشتری روبرو کند.

آقای کنیل پیش از بازگشت به هائیتی برای سازمان ملل متحد کار می کرده است.