جلسه گروه ۲۰ در باره بحران بدهی در کشورهای اروپایی حوزه یورو

وزیران دارایی کشورهای عضو گروه ۲۰ (بیست کشور صنعتی جهان) در مکزیک در خصوص بحران بدهی ها در کشورهای اروپایی حوزه یورو، مذاکره خواهند کرد.

رهبران اروپایی خواستار سپرده شدن پول بیشتری در یک صندوق کمکهای ویژه هستند که توسط صندوق بین المللی پول اداره می شود. صندوق بین المللی پول می گوید که باید برای کمک به رفع بحران بدهی های اروپا پانصد میلیارد دلار نقدینگی موجود و در دست داشته باشد.

با این حال، دیگر کشورهای صنعتی مثل آمریکا و کانادا گفته اند که حد اقل در کوتاه مدت، پول بیشتری در اختیار صندوق بین المملی پول نخواهند گذاشت. این کشورها می گویند اروپا باید برای رفع بحران در ابتدا خودش تلاش و سرمایه گذاری بیشتری بکند.