انفجار انتحاری در کلیسایی در مرکز نیجریه

انفجار انتحاری در کلیسایی در شهر جوس در مرکز نیجریه منجر به کشته شدن حداقل سه نفر و زخمی شدن نزدیک به چهل نفر شده است.

یک کشیش این کلیسا به بی بی سی گفته است که یک سرباز که دم در کلیسا به نگهبانی مشغول بود، به خودروی فرد بمبگذار اجازه عبور از دروازه ورودی کلیسا را داد.

این خودرو سپس در چند متری در ورودی کلیسا منفجر شد.

تا کنون چندین حمله به کلیساهای این شهر و سایر شهرهای نیجریه صورت گرفته است.

در عید کریسمس سال پیش، در انفجار کلیسای شهر ابوجا، پایتخت نیجریه، بیش از ۴۰ نفر کشته شدند.

این انفجارها عمدتا به گروه اسلامگرای بوکوحرام نسبت داده شده اند.