جولیا گیلارد در رقابت برای حفظ رهبری حزب کارگر برنده شد

جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا کوین راد را در رای گیری برای تعیین رهبر حزب کارگر شکست داده است.

مقام های حزب تایید کردند خانم گیلارد که در سال ۲۰۱۰ پست نخست وزیری را از چنگ کوین راد درآورده بود با ۷۱ رای در برابر ۳۱ رای برنده شد.

او پس از چند هفته گمانه زنی دایر بر اینکه آقای راد قصد دارد او را به چالش بکشد خواستار این رای گیری شده بود.

آقای راد هفته پیش از مقامش به عنوان وزیر خارجه استعفا داده بود و اکنون طی اصلاح کابینه جایگزین خواهد شد.