قول شورشیان کلمبیا برای آزادی گروگان ها

شورشیان چپگرای فارک کلمبیا می گویند ۱۰ عضو نیروهای امنیتی که گروگان هستند را آزاد خواهند کرد و از گروگانگیری برای گرفتن خون بها دست خواهند کشید.

این اقدام سه ماه پس از آنکه فارک چهار گروگانی را که بیش از ۱۲ سال در اختیار داشت کشت صورت می گیرد. آن کشتار باعث تظاهرات گسترده علیه فارک در سراسر کلمبیا شد.

فارک نگفت غیرنظامیانی که در گروگان گرفته را آزاد خواهد کرد یا نه.

این گروه از طریق آدم ربایی و قاچاق مواد مخدر منابع مالی خود را تامین می کند.