نلسون ماندلا از بیمارستان مرخص شد

نلسون ماندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی که برای انجام معاینات به خاطر مشکلات شکم در بیمارستان بستری شده بود مرخص شده است.

دفتر جیکوب زوما رئیس جمهوری این کشور گفت که معاینات "حاکی از هیچگونه مشکل جدی نبود."

مقام ها پیشتر گفتند آقای ماندلا، ۹۳ ساله، تحت لاپروسکوپی قرار گرفته اما حال او خوب است. این کار با وارد کردن یک لوله دوربین دار به داخل شکم یا لگن خاصره انجام می شود.

یک وزیر دولت گزارش ها دایر بر اینکه آقای ماندلا بادفتق داشته را رد کرد.

او گفت حال آقای ماندلا تا جایی که سن او اجازه می دهد خوب است.