محمد خاتمی دریافت اسکار را به اصغر فرهادی تبریک گفت

در پی کسب اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان توسط فیلم جدایی نادر از سیمین، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران پیام تبریکی منتشر کرده است.

رئیس جمهور سابق ایران در صفحه اول وبسایت شخصی اش که با تصویر بزرگی از اصغرفرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین و پوستری از این فیلم مزین شده، خطاب به آقای فرهادی نوشته که "موفقیت چشمگیرتان را در پرآوازه ترین حادثه و مراسم سینمایی که نشانگر شایستگی شما و هنرمندان عزیز و همکاران ارجمندتان در فیلم جدایی نادر از سیمین است، صمیمانه تبریک می گویم."

آقای خاتمی نوشته که "این حادثه را باید نشانه ای روشن بر آن دانست که هنر به طور عام و سینما به طور خاص از مهمترین ابزارهایی است که می تواند جهان ناامن، جنگ زده و پر از تبعیض و ناروایی و خودکامگی، موجب نزدیکی دلها و چیرگی انسانیت و محبت بر خشونت شود و گفتگوی فرهنگ ها و تمدنها را به جای تنش و درگیری بنشاند."

رئیس جمهور سابق ایران خطاب به آقای فرهادی نوشته که اقبال مردمی در ایران، جشنواره های بین المللی و صاحب نظران معتبر جهانی "پیش از این نیز توانمندی و جایگاه والای سینمای اندیشمند و صاحب سبک ایران را به خوبی نشان داده است و آنان که به ایران و به آئین و فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم دلبستگی دارند و احترام می گذارند، توفیق بزرگ شما را بار دیگر ارج می نهند."

فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار را از آن خود کرد. این نخستین بار است که فیلمی ایرانی در مراسم اسکار جایزه می گیرد.