متهم فروش قطعات موشک به ایران در دادگاه حضور می یابد

کریستوفر تپین، تاجر بازنشسته بریتانیایی که متهم به فروش قطعات موشک به ایران شده دردادگاهی در ال پاسو تگزاس حضور می یابد.

آقای تپین که هفته گذشته به آمریکا استرداد شد، مدیر سابق شرکت باربری بین المللی بروکلند است و در تگزاس آمریکا با اتهاماتی از جمله این که در سال ۲۰۰۶ میلادی اقدام به فروش باتری هایی برای موشک های هاوک به ایران کرده، روبروست.

براساس اطلاعات ثبت شده در دادگاه، دو نفر دیگر در تگزاس به اتهام تلاش برای خرید و صادرات این باتری ها به زندان های ۲۰ تا ۲۴ سال محکوم شده اند.

کارل تادنر، وکیل آقای تپین پیشتر گفته بود که تلاش های موکلش برای مسترد نشدن به آمریکا به نتیجه نرسید.

استرداد کریستوفر تپین به آمریکا، بحث هایی را درباره نحوه برخورد با شهروندان بریتانیایی و آمریکایی، بحث های را در باره توافق استرداد متهمان بین دو کشور برانگیخته است.