سوریه: ۹۰ درصد از رای‌دهندگان موافق تغییر قانون اساسی هستند

در سوریه دولت این کشور می گوید که ۹۰ درصد از کسانی که در همه پرسی روز یکشنبه هشتم اسفندماه (۲۷ فوریه) شرکت کردند، با تغییرات در قانون اساسی موافق هستند.

این در حالی است که گروه های مخالف و کشورهای غربی از این انتخابات به عنوان "نمایشی خنده دار" یاد کرده اند.

از جمله تغییرات پیش بینی شده در قانون اساسی جدید، پایان انحصار حزب بعث به عنوان حزب حاکم است.

گفته شده این تغییرات در واکنش به ادامه اعتراضات در سوریه صورت می گیرد.