علی عبدالله صالح در یمن قدرت را واگذار کرد

در یمن، عبد ربه منصور هادی رسما دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، به این ترتیب علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق پس از ۳۳ سال و به دنبال ماهها نا آرامی مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

آقای صالح امروز دوشنبه ۲۷ فوریه رسما طی مراسمی قدرت را به معاونش آقای هادی واگذار کرد.

انتقال قدرت در این کشور با میانجی گیری کشورهای حوزه خلیج فارس و با حمایت کشورهای غربی انجام شد.

بر اساس توافق انجام شده، آقای هادی به مدت دو سال زمام امور را در یمن در اختیار خواهد داشت و در این مدت قانون اساسی جدید این کشور تدوین خواهد شد.

آقای صالح چهارمین رهبری است که در یک سال گذشته و به دنبال اعتراضات گسترده در کشورهای عربی از قدرت برکنار می شود.