حمله مسلحانه یک دانش‌آموز به همکلاسی‌هایش در اوهایو

یک دانش آموز در مدرسه‌ای در ایالت اوهایوی آمریکا، به سوی همکلاسی‌هایش آتش گشود و یکی از آنها را کشت.

چهار نفر از دانش آموزان هم در این حادثه مجروح شدند که دو نفر از آنها را با هلی‌کوپتر پلیس به بیمارستان بردند.

دانش آموز مسلح در رستوران مدرسه به سوی همکلاسی‌هایش آتش گشوده بود. یکی از دانش آموزان می گوید دانش آموزی که کشته شد، قصد داشت تا زیر میز پناه بگیرد.

یکی از معلمان مدرسه، فرد مهاجم را تا بیرون مدرسه دنبال کرده بود و در نهایت پلیس می گوید که حمله کننده را دستگیر کرده است.

در این مدرسه ۱۱۰۰ نفر دانش آموز درس می خوانند. یکی از آنها گفته که با شنیدن صدای تیر، فکر کرده که یکی دارد ترقه می زند.

این حادثه بدترین حادثه تیراندازی در دبیرستان‌های آمریکا در ۱۱ ماه گذشته است. دبیرستان ها و دانشگاه های آمریکا با حادثه های تیراندازی بیگانه نیستند.