صالحی: سازمان ملل نقض حقوق بشر توسط اسرائیل را نادیده می‌گیرد

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به نادیده گرفتن موارد نقض حقوق بشر توسط اسرائیل متهم کرده و از کشورهای غربی خواسته است دست از حمایت از تروریسم بردارند.

به گزارش شبکه خبر تلویزیون ایران، آقای صالحی در نوزدهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: ایران در زمینه حقوق بشر با سازمان ملل همکاری دارد.

وزیر امور خارجه ایران نسبت به 'سکوت شورای حقوق بشر سازمان ملل به ترور چندین دانشمند هسته ای ایران' اظهار تاسف کرد.

علی اکبر صالحی در حاشیه نشست ژنو با کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه، دیدار کرد.