وزیر ارتباطات ایران: اعتمادی به اینترنت نیست

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: "اعتمادی به اینترنت نیست، از همین رو ما اینترنت پاک را به تعبیری موازی با شبکه اینترنت در کشور راه اندازی می‌کنیم."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای تقی‌پور گفت: "وجود آسیب‌های امنیتی درکنار آسیب های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی در شبکه اینترنت موجب شده است که کشورها، شبکه موازی با اینترنت راه‌اندازی کنند."

آقای تقی‌پور از این کشورها نام نبرده است.

پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعتراض‌ها به نتیجه آن، موضوع فیلترینگ و راه اندازی شبکه ملی اینترنت بیش از پیش مورد توجه مسئولان ایرانی قرار گرفت.

مقامات رسمی ایران و شرکت‌های مسئول در این کشور معمولا مسئولیت اختلال در اینترنت را نمی پذیرند.