کشورهای اروپایی سفیران خود را از بلاروس فرا خواندند

در واکنش به تصمیم دولت بلاروس به اخراج نماینده اتحادیه اروپا به دلیل تحریم های جدید اتحادیه علیه آن کشور، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفیران خود را "برای مشورت" از بلاروس فرا خوانده اند.

روز گذشته، اتحادیه اروپا اسامی بیست و یک نفر دیگر را به فهرست دویست نفری مقامات بلاروس افزود که پیش از این به دلیل آنچه که سرکوب مخالفان توسط دولت الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری، خوانده شده از سفر به کشورهای عضو اتحادیه محروم شده بودند.

بلاروس از جمهوری های اتحاد شوروی سابق است و الکساندر لوکاشنکو از سال ۱۹۹۴ رهبری این کشور را در دست دارد اما ناظران بین المللی انتخابات برگزار شده در بلاروس را قابل قبول ندانسته و اتحادیه اروپا از آقای لوکاشنکو با عنوان آخرین دیکتاتور باقی مانده در اروپا یاد کرده است.