چین از کمک‌ به زخمی‌های خشونت‌ها در سوریه حمایت کرد

یانگ جیه چی، وزیر خارجه چین، از دولت سوریه خواسته است اجازه دسترسی و کمک به زخمی های خشونت های جاری در این کشور را به امدادگران بدهد.

سخنان آقای جیه چی پس از گفتگو با وزیران خارجه کشورهای عربی و نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب، گزارش شد که برای افزایش فشار بین المللی بر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه تلاش می کنند.

چین و روسیه به دلیل وتوی قطعنامه شورای امنیت حاوی درخواست کناره گیری بشار اسد به عنوان بخشی از طرح بازگرداندن آرامش به سوریه با انتفادات گسترده ای در سطح جهانی مواجه بوده اند.

در حال حاضر، پیش نویس قطعنامه ای برای طرح در شورای امنیت در دست بررسی است که در آن، کمک های بشردوستانه برای آسیب دیدگان از عملیات نظامی در سوریه پیش بینی شده است.