تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام شد

براساس گزارش های دریافتی از مصر، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه می، کمتر از سه ماه دیگر برگزار می شود.

این اولین انتخابات ریاست جمهوری در مصر از زمان برکناری حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق آن کشور است.

براساس برنامه ریزی های انجام شده دور دوم این انتخابات در ماه ژوئن برگزار خواهد شد و نتابج نهایی در همان ماه اعلام خواهد شد.

گفته شده است داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری باید مورد تایید دست کم سی تن از اعضای پارلمان یا سی هزار تن از شهروندان واجد حق رای قرار گیرند و این چنین تاییدیه ای را هنگام ثبت نام برای ورود به رقابت های انتخاباتی ارائه دهند.

ظاهرا هدف از این شرط این است که از ورود افرادی به صحنه انتخابات جلوگیری شود که نمی توان آنان را نامزدهای جدی و دارای امکان پیروزی در انتخابات تلقی کرد.

در پی کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر در فوریه سال گذشته، شورای نظامی حاکم قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۱ این کشور را به حالت تعلیق در آورد.